Honorarium jest ustalane z każdym klientem indywidualnie. Jego wysokość jest zależna od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata.

Kancelaria oferuje różnorodne formy rozliczenia -  w tym między innymi wynagrodzenie ryczałtowe, stawkę godzinową, miesięczny abonament.

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.